Search
img2
img3
img5

OV

Even voorstellen - Ouderraad / Klassenouderraad.

Wie zijn we en wat doen we?

De ouderraad (OV) is het bestuur van de Oudervereniging. Alle ouders van leerlingen van de OBS de Brêge zijn lid van de OR. Omdat de school meer is dan leren alleen, organiseert de OV diverse activiteiten, die de schooltijd van de leerlingen plezierig maakt. Dit gebeurt in samenwerking met het team van school. De OV blijft ook op de hoogte van de gang van zaken waar de Medezeggenschapraad (MR) zich mee bezig houdt.

De klassenouderraad van onze school bestaat momenteel uit 8 ouders van iedere groep een. We komen één keer per 6 weken bijeen voor een vergadering.
 
Deze raad houdt zich onder ander bezig met:

 • Het coördineren van werkgroepen in school. Ieder lid van de OR is ingedeeld in een paar werkgroepen naar keuze. Dit kan o.a. zijn:
  • Kinderboekenweek
  • Schoolontbijt
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Himmeldei
  • Avondvierdaagse
  • Feestelijke ouderavond
  • Schoolfotograaf
  • Schoolreisje
  • Dorpsfeest
  • Laatste schooldag
  • Afscheid groep 8
  • enzovoort.

 

 • Het mede organiseren van ouderavonden en festiviteiten. Eén keer per jaar is de algemene ouderraadsvergadering (meestal in oktober) waarop ieder ouder welkom is. Het jaarverslag en de begroting van de OVworden besproken. Het tweede deel van de avond is meestal thema gericht.

 

 • Het innen van de ouderbijdrage. Dit gebeurt door de penningmeester van de OV. De ouderraad is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van uw ouderbijdrage. Zoals u bovenstaand kunt zien, komt uw bijdrage volledig ten goede van uw kind(eren).


Heeft u andere vragen, ideeën of opmerkingen voor de OV dan kunt u ons altijd aanspreken op school, of een boodschap achterlaten in ons postvak in de leraren kamer, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Klassenouders 2016- 2017:

Barbara Nota
Groep 1

Jolanda Roffel
Groep 2

Karla Hettinga 
Groep 3

Daphne Reijm
Groep 4

Neeltje Mink
Groep 5

Jelly v.d Wal
Groep 6

Trijntje Hoen
Groep 7

Jenny Dijkstra
Groep 8

U kunt de oudervereniging ook bereiken via debrege@primus.frl