Search
img2
img3
img5

Het team

Clusterdirecteur: Thijmen Krikke

Locatieaanspreekpunt: Jannie Brouwer

Deze persoon is eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.

Interne begeleider: Irene Neelis

Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Onderwijs ondersteunend personeel

Conciërge: Hendrik Nagelhout (ieder dagdeel 2 uren)

Ondersteunend medewerker (Administratie & ICT): Anton Silvius (1 dagdeel in de week)

Onderwijs ondersteunend personeel voert taken uit ter ondersteuning van de schoolorganisatie. Dit kunnen diverse taken zijn, zowel op huishoudelijk en administratief gebied als ter ondersteuning van het onderwijs in de klas. Op onze school hebben we een conciërge die de zorg heeft voor schoolgebouw en omgeving en daarnaast zowel huishoudelijke- als administratieve- taken heeft.

I.C.T.-er: Hendrik Nagelhout

Deze persoon houdt zich bezig met het onderhouden van het computernetwerk en programma's van onze school.

Elke week heeft het team overleg. Tijdens dit overleg worden de lopende zaken, nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en leerlingen besproken.

Dag

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6-7

Mamo

Sonja

Janke

Margo en Rigtje

Mami

Sonja

Janke

Margo

Dimo

Sonja

Janke

Margo en Rigtje

Dimi

Sonja

Janke

Margo

Womo

Marjan

Janke

Margo en Rigtje /Jannie en Rigtje

Wo mi

Marjan

Janke

Margo / Jannie

Domo

Sonja

Jeannette

Jannie en Rigtje

Domi

Sonja

Jeannette

Jannie

Vrijmo

Marjan

Jeannette

Jannie en    Rigtje

Vrijmi

x

x

Jannie