Search
img2
img3
img5

Onze school

De eerste school in Scharsterbrug stond aan de Hollandiastraat. Halverwege de jaren ’60 werd er een nieuwe school gebouwd in de Schoolstraat. In 1985 is de school vergroot omdat de kleuterschool samenging met de lagere school. Vanaf dat moment wordt er gesproken over een basisschool.

In 1998 is besloten een compleet nieuw schoolgebouw te realiseren op de Trijegea, waarin ook de peuterspeelzaal een plaats kreeg.

De naam van de school heeft een dubbelzijdige betekenis. Enerzijds is de school natuurlijk vernoemd naar de brug in het dorp. Anderzijds heeft de naam de symbolische betekenis een brug te zijn tussen thuis en school, spelen en leren en van het basis- naar voortgezet onderwijs.

In het logo van de school is dezelfde symbolische betekenis te zien. De pijl stelt het water voor met daarover een brug en daarboven de zon. Het logo laat ook een leerling zien die een stap maakt.


De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen, maar ook voor u.

Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug.

In de loop der jaren vertrouwt u uw kind een groot aantal uren toe aan het personeel van “De Brêge”.

Dit is een belangrijk deel van een kinderleven.

De overheid heeft aan basisscholen gevraagd om een schoolgids te maken.

De gids is bedoeld voor ouders van kinderen die nu al op “De Brêge” zitten, en voor ouders van toekomstige leerlingen.

Aan degene die al kinderen op onze school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.

Aan de  nieuwe ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind leerling van onze school wordt.