Search
img2
img3
img5

Groep 5/6

In groep 5/6 beginnen we aan het begin van de week met het uitdelen en bespreken van de weektaak. De kinderen kleuren gedurende de week in wat ze af hebben, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat.
Met rekenen werken we in de methode Alles Telt. Het is fijn bij deze methode dat elk kind hierin op zijn eigen niveau mee kan doen.
Met taal en spelling werken we in Taaljournaal. De woordpakketten van spelling kunnen worden geoefend op de computer en soms ook thuis.
Verder gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Lezen in beeld en wordt er corilezen toegepast.
Naast bovenstaande vakken wordt er nog veel meer gedaan. Zo gymmen we op dinsdagmiddag  in de sporthal, krijgen we lessen uit Topondernemers, waarin o.a. onderwerpen m.b.t. aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan de orde komen, hebben we kanjertraining, verkeer, Frysk, krijgen we 1 keer per week muziek van juf Jelly en 1 keer per week HVO les van juf Magdalena, kijken we tijdens het fruit eten naar het jeugdjournaal, hebben we boekbesprekingen, spreekbeurten, tekenen en knutselen.
Gelukkig is er ook nog tijd over voor  feest zoals bv. sinterklaas en kerst,een project, excursies en ons jaarlijkse schoolreisje.
We hebben dus een druk programma, waar we in goede sfeer het jaar mee willen doorkomen.