Search
img2
img3
img5

Groep 3/4

 

In groep 3 en 4 staat alles in het teken van het aanleren van vaardigheden: rekenen, lezen, spelling en schrijven. In groep 3 wordt begonnen met het leren van letters, voor zover kinderen die nog niet kennen. De letters zijn gekoppeld aan de zg globaalwoorden, van waaruit het leesproces in gang wordt gezet. Na kern 6, halverwege het schooljaar, zijn alle klanken aangeleerd en komt de nadruk te liggen op het snel herkennen van woorden, het vlot lezen van woorden en teksten. Steeds langere woorden worden aangeleerd, zodat de lln bij de start van groep 4 de info van de taallessen vlot kunnen lezen.

In groep 4 wordt dit proces doorgezet, sommige lln hebben hiervoor dagelijks extra hulp en ondersteuning nodig( RAlfi lezen, racelezen of instructiegroep Estafette), andere kinderen kunnen het prima op eigen kracht, door stillezen, het verwerken van opdrachten begrijpend lezen.

In de 2e periode van groep 4 wordt gestart met lessen begrijpend lezen, waarbij teksten worden besproken qua inhoud, strategieën mbt het vinden van de juiste informatie worden aangeleerd. Tevens wordt ook gestart met het werken met de taalmethode Taaljournaal.

Rekenen begint met het verkennen van getallen en symbolen, het leren tellen met behulp van de 5 structuur, vervolgens het optellen en aftrekken tot 10. Daarna optellen en aftrekken tot 20, ook met overschrijding van het tiental. In groep 4 wordt gestart met herhalen van eind groep 3 en vervolgens komen de + en – sommen tot 100 aan de beurt. In groep 4 wordt ook gestart met het leren van de tafels en het toepassen hiervan in sommen.

We leren in groep 3 schrijven met een verbonden handschrift. Soms blijkt dit erg moeilijk voor een leerling, dan wordt overgegaan tot schrijven in blokletters.

Halverwege groep 3 wordt gestart met de spellingsmethode. De inhoud valt grotendeels samen met het aanbod uit de methode Veilig Leren Lezen.

Naast het aanleren van cognitieve vaardigheden staan Beeldende vorming, de Kanjertraining en Topondernemers op het programma.

De Kanjertraining is een belangrijk item in de groep. De kinderen leren op een positieve, speelse wijze gewenst gedrag te laten zien en om te gaan met tegenslag of negatief gedrag.

De lessen Beeldende vorming gaan uit van het komen tot creatieve uitingen door leerlingen, waarbij onderwerp en techniek worden besproken en het kind zelf vervolgens op eigen wijze komt tot een vormgeving van het onderwerp, met de besproken techniek daarbij als instrument.

Ook worden vanuit het Toanhûs lessen dansante vorming gegeven, vanaf maart tot juni.