Search
img2
img3
img5

Activiteiten

Extra schoolse activiteiten (sport/cultuur/goede doelen/excursies) 

Kinderboekenweek 

Begin oktober is de Kinderboekenweek. In deze week is er extra aandacht voor leesactiviteiten. Deze activiteiten passen bij het landelijk gekozen thema voor de Kinderboekenweek. 

Sint Maarten 

De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 maken een lampion. Of en wanneer de kinderen hiermee langs de deuren gaan, wordt door de ouders zelf geregeld. 

Sinterklaasfeest 

Sint en Piet komen hoofdzakelijk voor de onderbouw en peuterspeelzaal op school. We ontvangen Sint en Piet wel met elkaar, daarbij wordt iedereen uitgenodigd. 

De groepen 1 t/m 4 gaan in november naar het Sinterklaassprookje in het Joure. 

Kerstfeest 

Op de donderdag voor de kerstvakantie vieren we met de hele school het kerstfeest. Meestal van ongeveer 17.00 tot 19. 00 uur. 

Himmeldei 

De tweede of derde woensdag van maart doen de kinderen onder begeleiding van leerkrachten en ouders mee aan de “Himmeldei”. Wij vinden dat wij zo, samen met de kinderen, een bijdrage leveren aan een schoner milieu en hopen dat de kinderen zich hierdoor beter bewust worden van het feit dat ze hun afval niet zomaar weg kunnen gooien. 

Sportdag 

De onderbouw doet tijdens deze dag sportieve spelletjes buiten op het plein en op het veld. Voor groep 5 t/m 8 wordt de sportdag elders georganiseerd, waarbij ook andere scholen meedoen. 

Laatste schooldag 

Als afsluiting van het schooljaar organiseren we een feestelijke laatste schooldag. De kinderen doen leuke activiteiten en lunchen op school voordat de zomervakantie ingeluid wordt. 

Excursies 

Afhankelijk van het aanbod, kunnen we besluiten een museumbezoek in te lassen. Met name in Joure wordt geregeld een tentoonstelling in het Museum georganiseerd die geschikt is voor kinderen. Soms worden er ook in het kader van schoolprojecten andere musea, bedrijven of bezienswaardigheden bezocht. Ook zijn er excursies in het kader van Groen Doen, dit zijn educatieve lessen over de natuur. 

Sportieve activiteiten 

Onze school doet mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Als er andere clubs of instellingen een aanbod 

doen om kennis te maken met sport, doen we daar graag aan mee. Voorbeelden daarvan zijn een kennismakingsles van de tennisclub of lessen van Miks welzijn. 

Feestelijke ouderavond 

Op deze avond treden de kinderen van alle groepen op voor de ouders. Deze voorstelling wordt zo mogelijk georganiseerd in de feesttent, omdat er in ons dorp helaas geen andere geschikte accommodatie meer is. We organiseren 1 keer per 2 jaar een feestelijke ouderavond (in de even jaren).

Schoolreis / schoolkamp 

Alle groepen gaan op schoolreis. De ouders moeten deze reis zelf betalen. De ouderraad stuurt hiervoor een rekening in oktober-november. 

Groep 1/2 gaan met auto’s naar een bestemming in de omgeving, hiervoor worden ouders gevraagd voor vervoer naar de bestemming en ter ondersteuning van de groepsleerkrachten. 

Groep 3 t/m 6 gaat met de bus. De reis varieert jaarlijks. Emmen, Harderwijk, Apeldoorn zijn bestemmingen die regelmatig terugkomen. 

Groep 7/8 gaat 3 dagen op schoolkamp, ze gaan niet altijd naar dezelfde bestemming. 

Bij de schoolreizen worden we altijd geassisteerd door ouders, waarbij de eerste keus uitgaat naar de ouderraadsleden.

Buitenschoolse activiteit: Wandeltocht 

Elk jaar doen we mee met de avondvierdaagse (als deze niet samenvalt met het jaarlijkse dorpsfeest) in St. Nicolaasga. De ouderraad is bereid gevonden om de voorbereidingen en organisatie op zich te nemen. Onder leiding van ouders lopen de kinderen, afhankelijk van de leeftijd, 5 of 10 kilometer op een avond.